درب اتوماتیک کشویی -ریلی
 درب اتوماتیک را درب اتوماتیک کشویی نیز می نامند، امنیت بالابی نسبت به درب های کره کره ای دارد اما فضای بیشتری ر اشغال می کند. امکان آنکه درب ریلی یا درب کشویی معمولی به اتوماتیک (هوشمند) تغییر دهید به راحتی و با هزنیه کم امکان چذیر بوده و نیازی به تعویض درب نیست. باتوجه به ایکنه ورودی هایی که به این نو درب در آن نصب در آ« نصب می شود معمولا کمتر  باز و بسته میشود ،لذا عمر مفید قطعات آن خصوصا موتور آ« طولانی است . درب های ریلی عموما به دو نوع طبقه بندی میشوند:
- درب های پارکینگی  
- درب های شیشه ای .
به طور مثال یکی از درب های اتوماتیک ریلی است. این نوع درب ها تا وزن 600 کیلو و توان مصرفی 44 ولت و مکان قرارگیری 6 متر را دارند. البته باید مد نظر داشت که تنو درب های اتوماتیک و البته از نوع پارکینگی ریلی بسیار زیاد است و هر کدام از این درب ها با توجه به موقعیت قرار گیری از لحاظ نوع، اندارزه، توان مصرفی متفاوت هستند.

درب اتوماتیک شیشه ای ، در اماکن های مختلف و اماکن های اداری، تجاری، بیمارستانی و غیره نیز به کار می رود. درب های اتوماتیک شیشه ای کاربرد های متعددی دارند .
درب های اتوماتیک شیشه ای شامل  دسته بندی زیر می باشند :
 - درب اتوماتیک شیشه ای کشویی
 -درب اتوماتیک شیشه ای تلسکوپی
 - درب اتوماتیک گردان
 - درب اتوماتیک دوار
 - درب اتوماتیک شیشه ای گرد
 - درب اتوماتیک شیشه ای منحنی یا اتوبوسی
 درب اتوماتیک شیشه ای مناسب برای خروج اضطراری ، قابل اجرا به صورت یک لنگه و دو لنگه ایی .
درب اتوماتیک از جنس آلمینیوم  است ، درب اتوماتیک شیشه ای به صورت باز و بسته میشود و امروزه با توجه به پرکاربرد بودنش همه جا دیده می شود درب اتوماتیک شیشه ای . شرکت آوادر در خدماتی از جمله، نصب درب اتوماتیک شیشه ای، تعمیر موتور سه فاز، تعمیر چک پارکنیگی، تعمیر راهبند ، آموزش نصب درب اتوماتیک شیشه ای و درب اتوماتیک شیشه ای و غیره به شمار می رود .
درب های اتوماتیک شیشه ای از مدرن ترین درب های اتوماتیک شیشه ای به کار می رود و جنبه کاربردی دارد .
مقایسه درب های اتوماتیک پارکینگی تلسکوپی با کشویی- ریلی :
 درب های اتوماتیک تلسکوپی پارکنگی روشی مشابه درب های ریلی پارکنیگی دارد و همانند آنها کار می کند. با این تفاوت که درب های ریلی شامل یک لت هستند که جهت باز و بته شده ب روی ریل می لغزند، اما درب های تلسکوپی به جای یک لت از چندین لت لغزنده بر روی ریل ها ساخته شده اند . بنابراین نیازمند فضای وجود دارد و صفه جویی در فضای موجود اهمیت زیادی دارد.
همچنین درب های پارکینگی تلسکوپی در مواقعی که فضای کافی در مکان مورد نظر برای نصب درب های اسلایدی کانتیلور استاندارد وجود ندارد،انتخابمناسبی می باشد . در های تلسکوپی به دو صورت می باشد.
- لت های تلسکوپی گه به یک سمت دیوار حرکت می کنند پ - لت های تلسکوپی که به دو سمت دیوار حرکت می کنند.