درب شیشه ایی لولایی که این روزها در نقاط مختلف شهر ها به وفور دیده می شود و استفاده از این محصول به دلیل پرکاربرد بودن و زیبایی بیشتر به صورت روز افزون در حال افزایش است.درب شیشه ایی لولایی درب پرمصرف و کارآمدی است که نصب آن جز ضروریات است . درب شیشه ای لولایی سبب ، کنترل ترافیک ، کمک به حفظ تعادل دمای هوای داخل و جلوگیری از نوسان هوا و ایجاد امنیت و دسترسی طبق استاندارد های دسترسی در هر ساختمان می شود .

سیستم درب اتوماتیک برای ردب های لولایی یک لنگه ای  و دولنگ هایی :
 این سیستم هایی که برای درب های لولایی به کار می رود ، دارای دو عدد جک متصل به متور می باشد. که برروی لنگه های در وسط یا ارتفاع پایین تر نصب میگردد. وقتی درب بسته، است  این جک بیرون می باشد وبرای باز کردن درب به داخل کشیده می شوند به داخل کشیده می شوند. موتور های سیستم از نوع تک فاز آسنکرون هستند و نیروی جک ها به طور مکانیکی از جعبه دنده و موتور تامین می شود همچنین دراین سیستم از قفل های الکتریکی نیز استفاده می گردد که روی یکی از لنگه های درب را محل مناسب نصب می گردد.
سرجک ها توسط یک پایه فلزی به روی لنگه درب محکم می شود و انتهای آن به وسیله یک پایه دیگر که به صورت لولایی است به چهار چوب درب بسته میشود. درب لولایی نصب شده در کارگاه نشان داده شده است.