درب وزنه درب وزنه ای  

        درب وزنه ای Sliding Glass Doors 10 

درب وزنه ای

درب وزنه ای fhhh 359x283

درب وزنه ای

درب وزنه ای a5

درب وزنه ای

درب ضد سرقت وزنه ای جهت طلافروشی ها و فرش فروشیها با قابلیت حرکت دستی واتوماتیک

درب های وزنه ای کاربردی هستند و با نصب راحت .

درب های وزنه ای شامل دولای دوتکه و ترکیب درب های کشویی و بادبزنی هستند و معمولا باعث صرفه جویی در فضا می شوند .
درهای بادبزنی مجهز به بازکن اتوماتیک یک طرفه هستند، ولی از هر دو طرف قابل دسترسی هستند . از آنجایی که حرکت لولا (یا لوله ها ) در مسیر عابرین پیاده می باشد ، نصب غلایم واضحی برای مشخص نمودن محل درب و حرکت آن ضروری است . علایم (جهت ورودی ) و در اتوماتیک باید در طرف دسترسی و (ورود ممنوع ) و مراقب باشید در طرف دیگر درب های یک طرفه (برای مثال: فقط ورودی یا خروج) نصب گردند.
نصب حفاظ هایی برای جلوگیری از گیر افتادن انگشتان بین لبه در و چهار چوب درهای بادبزنی لازم میباشد .

            درب وزنه ای d             درب وزنه ای a