کنترل کننده های دستی باید به راحتی در دسترس باشند
- صفحات دستی کنترل باید در ارتفاع بین ۷۵۰ میلی متر و ۱۰۰۰ میلی متر بالای سطح کف نصب  شهروند
- کارت خوان باید به صورت عمودی و در فاصله ۸۰۰ میلی متری تا ۱۱۰۰ میلی متری بالای سطح کف نصب شود،  ۹۵۰ میلی متر تا ۱۰۰۰ میلی متر مطلوب تر است.
- در صورت امکان و برای راحتی، تجهیزات فعال سازی دستی باید در طرف ورودی و ۱۴۰۰ میلیمتر از لبه درفاصله داشته باشد.
- تجهیزات فعال سازی دستی باید به سادگی قابل تشخیص باشند.
ایمنی در:
معمولا نیازی به استفاده از تجهیزات ایمنی برای درب های بادبزنی همان سریع باز شو نمی باشند چراکه سرعت و جرم آنها به اندازه ای نیست که خطری جدی ایجاد نمایند انرژی جنبشی این درب های بادبزنی ترکیب سرعت و جرم باید کمتر از 1 ، ۶ باشد.
-  سرعت در باید به صورت تنظیم شود که از سطح مجاز تجاوز ننماید. هرچه در سنگین تر باشد سرعت باز شدن آن کمتر و زمان باز شدن آن بیشتر میشود.
امکان گیر افتادن افراد هم باید در نظر گرفته شود بنابراین طبق این انرژی حداکثر نیروی وارد شده از طرف غرب به فاصله ۲۵ میلیمتری لبه آن باید ۶۷ نیوتن باشد.
- اگر مکانیزم در به گونه‌ای باشد که احتمال آسیب رسیدن به افراد بالا باشد باید از حسگرهای حضور استفاده نمود.
در طرف ورودی درب بادبزنی یا همان سریع بازشو لازم است که حفاظتی برای جلوگیری از وارد شدن ضربه به عابری نصب شود
-حفاظت ها باید حداقل در ارتفاع نه و نیم میلیمتری نصب شده و از لحاظ بصری در مقایسه با سود و افراد قابل تشخیص باشند.
- فاصله ۲۵ میلیمتری باید بین حفاظ و در کابل باز منظور شود.
- حفاظ ها باید به گونه ای باشد که کودکان از آنها بالا نروند یا در آنها گیر نیافتند .

درب های بادبزنی اتوماتیک :
در برقی که در محور عمودی مفصل شده است و با فشار به یک طرف باز می شود .

درب اتوماتیک شیشه ای ، در اماکن های مختلف و اماکن های اداری، تجاری، بیمارستانی و غیره نیز به کار می رود. درب های اتوماتیک شیشه ای کاربرد های متعددی دارند .
درب های اتوماتیک شیشه ای شامل  دسته بندی زیر می باشند :
 - درب اتوماتیک شیشه ای کشویی
 -درب اتوماتیک شیشه ای تلسکوپی
 - درب اتوماتیک گردان
 - درب اتوماتیک دوار
 - درب اتوماتیک شیشه ای گرد
 - درب اتوماتیک شیشه ای منحنی یا اتوبوسی
 درب اتوماتیک شیشه ای مناسب برای خروج اضطراری ، قابل اجرا به صورت یک لنگه و دو لنگه ایی .
درب اتوماتیک از جنس آلمینیوم  است ، درب اتوماتیک شیشه ای به صورت باز و بسته میشود و امروزه با توجه به پرکاربرد بودنش همه جا دیده می شود درب اتوماتیک شیشه ای . شرکت آوادر در خدماتی از جمله، نصب درب اتوماتیک شیشه ای، تعمیر موتور سه فاز، تعمیر چک پارکنیگی، تعمیر راهبند ، آموزش نصب درب اتوماتیک شیشه ای و درب اتوماتیک شیشه ای و غیره به شمار می رود .
درب های اتوماتیک شیشه ای از مدرن ترین درب های اتوماتیک شیشه ای به کار می رود و جنبه کاربردی دارد .